BACK TO TOP

zrušené

SUNFEST OPEN AIR 2020

Drahí návštevníci,
S ťažkým srdcom vám oznamujeme, že druhý ročník festivalu SUNFEST OPEN AIR 2020 sa neuskutoční vzhľadom na eskalujúce okolnosti ohľadom ochorenia COVID-19. Sme si plne vedomí vážnosti situácie, a preto sme sa rozhodli uprednostniť ochranu zdravia vás, aj našich hostí. Toto rozhodnotie prišlo pomerne predčastne prihliadnúc na potencionálny dátum konania SUNFEST OPEN AIR 2020, avšak nakoľko sme malý, lokálny event, neskoršia reakcia na súčastné nariadenia vlády SR a odporúčaní WHO by mohla vo výsledku ohroziť celé podujatie.

Zakúpené vstupenky je možné vrátiť v sieti Ticketportal, podrobný návod nájdete tu:
https://www.ticketportal.sk/Article/15265
(Ak ste vstupenky zakúpili v reštaurácii Impuls kontaktujte nás na info@sunfest.eu)

Úprimne ďakujeme za vašu trvalú lojalitu a trpezlivosť počas tohto zložitého obdobia. Vrátime sa čo najskôr to bude možné.

My sme

Sme event agentúra, ktorej hlavným poslaním je prinášať ľuďom pozitívne emocionálne zážitky prostredníctvom organizovania tých najlepších parties
a spoločenských podujatí.